Cử nhân ngành Học tập sớm và Phát triển Cộng đồng

Mô Tả Chương Trình Học

Ngành giáo dục mầm non đang phát triển liên quan đến việc gia tăng nhìn nhận về tầm quan trọng của việc học tập sớm. Điều này dẫn đến nhu cầu phát triển, thực hiện và tạo ra các hệ thống và chương trình hỗ trợ gia đình dựa trên nền tảng cộng đồng bền vững trong việc học tập sớm. Song song với sự phát triển này là nhu cầu không ngừng về những chương trình chất lượng cho trẻ em trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau.

Chương trình Cử nhân ngành Học tập sớm và Phát triển Cộng đồng trang bị kiến thức cho sinh viên thông qua biện pháp tiếp cận sư phạm toàn diện nhằm đạt được sự cân bằng giữa kiến thức lí thuyết và kĩ năng thực hành trong lĩnh vực giáo dục sớm, bao gồm việc truyền tải bài giảng và phát triển cộng đồng. Người học đào sâu sự thấu hiểu về sự phát triển của trẻ em, thiết kế bài giảng, làm việc với các nhóm dân cư khác nhau, phát triền cộng đồng và nhận biết tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với trẻ em. Người học sẽ phát triển những kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề để tối ưu hóa khả năng của họ nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình và cộng đồng; sáng tạo và hỗ trợ giáo dục sớm trong các môi trường khác nhau; hợp tác với các nhóm để chuyển giao dự án; thực hiện và phân tích nghiên cứu; và đạt được vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục sớm.

Người học sẽ được tham gia thực tập trong môi trường làm việc thực tế. Kì thực tập còn cung cấp cho họ nhiều cơ hội làm việc trong môi trường đòi hỏi cao về yêu cầu khoa học, tổ chức, giao tiếp và kĩ năng lãnh đạo để đạt được kết quả học tập từ chương trình và phát triển các dự án của sinh viên. Các dự án ứng dụng trong lớp, bên cạnh kinh nghiệm làm việc, sẽ giúp sinh viên phát triển các kĩ năng lí thuyết lẫn thực hành cần thiết trong lĩnh vực này.

Cuối cùng, chương trình toàn diện này chuẩn bị hành trang cho sinh viên sau tốt nghiệp để theo đuổi nghiên cứu học thuật sâu hơn trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục sớm và phát triển cộng đồng, bao gồm ngành Cao đẳng Sư phạm.

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 65.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0, tối thiểu Speaking: 22.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Yêu cầu khác:

•    Chứng chỉ y tế và sơ cấp cứu

Các khoản phí khác:

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phí Tin nhắn điện tử: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phụ phí  bắt buộc: $ 1,433 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•   31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019
•   31/05/2020 cho kì nhập học tháng 9/2020