Cử nhân ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình cử nhân ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn trang bị cho sinh viên những kĩ năng quản lý trong lĩnh vực Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn đầy năng nổ này. Sinh viên được phát triển một nền tảng kiến thức vững chắc về hoạt động kinh doanh du lịch - nhà hàng - khách sạn, kết hợp cùng kĩ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả.

Chương trình hệ bốn năm này được thiết kế với đầu vào chuyên ngành rộng mở và được phát triển với trọng tâm là quá trình học hỏi không ngừng trong bốn lĩnh vực của ngành du lịch và quản trị này gồm quản lý, tài chính, nhân sự và tiếp thị. Trong suốt quá trình học, sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng như làm việc nhóm, lãnh đạo, giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Kinh nghiệm cũng là một phần tạo nền tảng cho sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành cho phép sinh viên ứng dụng kiến thức đã học vào các môi trường làm việc thực tế khác nhau.
    
Sinh viên sau tốt nghiệp được trang bị kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để gặt hái thành công trong ngành du lịch và quản trị nhà hàng - khách sạn. Họ còn được chuẩn bị hành trang để theo đuổi con đường học vấn sâu hơn trong lĩnh vực du lịch/nhà hàng - khách sạn, quản lý và quản trị doanh nghiệp.

Chương trình này bao gồm 2 học kì thực hành giáo dục liên kết bắt buộc (có Co-op). Sinh viên đạt tiêu chuẩn điểm GPA tối thiểu là 1.7 có cơ hội nộp đơn xin vừa học vừa làm có lương để tích lũy những kinh nghiệm và các mối quan hệ quý giá trong ngành công nghiệp này

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 65.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0, tối thiểu Speaking: 22.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác:

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phụ phí chương trình: $ 295 CAD mỗi năm    
•    Phí Tin nhắn điện tử: $ 327 CAD mỗi năm
•    Phụ phí bắt buộc: $ 1,433 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•   31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019
•   31/05/2020 cho kì nhập học tháng 9/2020