Cử nhân nghệ thuật - Địa lý và Nghiên cứu Đô thị

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp được thiết kế để phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo và khả năng suy nghĩ độc lập, cũng như khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới và khả năng giải quyết vấn đề.

Sinh viên học chuyên ngành này sẽ khám phá địa lý các khu vực và thành phố Úc đương đại. Đại lý là nghiên cứu tổng hợp về con người, nơi sống và môi trường.

Các mối quan tâm của những nhà Địa lý học ngày nay là chủ nghĩa hậu thực dân, sự xuất hiện của nền kinh tế thông tin toàn cầu, vấn đề bản địa, sự khác biệt về giai cấp và văn hóa, xu hướng dân số, tình dục và không gian, và sự phổ biến toàn cầu của văn hóa đại chúng.

Nghiên cứu Đô thị là môn học mới hơn tập trung vào công bằng xã hội trong thành phố, thông qua các đánh giá quan trọng của người dân về việc tiếp cận các nguồn lực đô thị khan hiếm, như nhà ở, giao thông, giáo dục và việc làm.

Sự tác động của chính trị, kinh tế và văn hóa đến hình thành các thành phố và chính sách đô thị là những mối quan tâm chính của chương trình học Nghiên cứu Đô thị. Những lợi ích được áp dụng trong phúc lợi đô thị và cấu trúc thành phố là cơ sở kiến thức cho nghề Quy hoạch đô thị.

Chuyên ngành Địa lý và Nghiên cứu Đô thị là một chuyên ngành bắt buộc của khóa học Lập kế hoạch được công nhận của Trường Đại học.

Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong Công ty thông tin và truyền thông, Giáo dục, Tâm lý và tư vấn, Phân tích văn hóa, chính trị và xã hội, Viết và xuất bản, Nhân học.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:

- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước