Cử nhân Nghệ thuật - Khảo cổ học và Địa lý (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Chuyên ngành Khảo cổ học và Địa lý trực thuộc Khoa Địa lý. Các chuyên ngành Khảo cổ học & Địa lý có mối liên hệ với nhau theo một số cách, và trong chương trình này, sinh viên sẽ có cơ hội kết hợp các phương pháp lý thuyết và công nghệ của mỗi ngành. Điều này bao gồm các khóa học chủ yếu được cung cấp bởi Khoa Địa lý, nhưng cũng xen kẽ các khóa học về khoa học xã hội và nhân văn từ các ngành khác trong Khoa Nghệ thuật và Khoa học. 
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 80.0 (Tối thiểu Reading: 16.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 16.0, Tối thiểu Speaking: 16.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 6.0, Tối thiểu Writing: 6.0, Tối thiểu Listening: 6.0, Tối thiểu Speaking: 6.0)  

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì ứng viên phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước khi vào chương trình học thuật. Thời lượng đăng ký chương trình học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,250 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    15/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    15/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    15/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021