Cử nhân Nghệ thuật - Ngôn ngữ học

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này được thiết kế để phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo và khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng thích nghi với tình huống mới và khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên.

Ngôn ngữ là nền tảng cho sự trải nghiệm của con người. Thông qua nghiên cứu về cách ngôn ngữ hoạt động, sinh viên tiếp cận với triết học, văn hóa xã hội và các câu hỏi tâm lý cơ bản về ý nghĩa của con người.

Ngôn ngữ học chuẩn bị cho sinh viên một nền tảnh cho nhiều nghề nghiệp bao gồm giảng dạy tiểu học và trung học, phân tích chính trị, truyền thông và các dịch vụ xã hội trong công đồng đa dạng văn hóa.

Sinh viên ngôn ngữ học cũng có được các công cụ phân tích của khoa học thực nghiệm bao gồm khả năng phá vỡ các vấn đề phức tạp thành những phần với cách giải quyết khả thi và khả năng đánh giá lý thuyết dựa trên nền tảng thực nghiệm. Những kỹ năng này chuẩn bị cho sinh viên để có cơ hội thành công trong các nghiên cứu sau đại học và các công việc trong nghiên cứu, phân tích, kinh doanh và luật.

Sau tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tìm kiếm cơ hội việc làm trong: Công ty truyền thông và thông tin, Giáo dục, Tâm lý và tư vấn, Phân tích văn hóa, chính trị và xã hội, Viết và xuất bản, Nhân học.

 Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:

- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước