Cử nhân Nghệ thuật - Ngôn ngữ học (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Ngôn ngữ học là nghiên cứu khoa học của tất cả các hình thức ngôn ngữ của con người. Đó là một nghiên cứu về các mẫu âm thanh, hình thức từ, cấu trúc cụm từ và ý nghĩa làm nền tảng cho các ngôn ngữ chúng ta sử dụng. Chương trình ngôn ngữ và ngôn ngữ học được giảng dạy bởi các giảng viên của nhiều lĩnh vực khác nhau trong trường Đại học. Khoa Ngôn ngữ, Nghệ thuật và Văn hóa Bản địa, Đại học First Nations Canada (bao gồm ba Khoa Ngôn ngữ học toàn thời gian) cung cấp phần lớn các khóa học; các khóa học ngôn ngữ khác được cung cấp bởi Khoa Nghệ thuật và Giáo dục.

Các nhà ngôn ngữ học quan tâm đến cấu trúc của ngôn ngữ: tất cả các hình thức ngôn ngữ của con người và tìm kiếm các mẫu âm thanh, hình thức từ, cấu trúc cụm từ và ý nghĩa của ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng ứng viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Một môn toán hoặc môn khoa học đã được phê duyệt; Một ngôn ngữ cấp độ 30, khoa học xã hội hoặc mỹ thuật được phê duyệt; và Một khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020