Cử nhân Nghệ thuật – Ngôn ngữ Người da đỏ Bắc Mỹ (Cree)

Mô Tả Chương Trình Học

Bạn đã bao giờ tự hỏi về các ngôn ngữ được sử dụng bởi các Bộ tộc Đầu tiên (First Nations) của Saskatchewan chưa? Bạn có quan tâm đến sự tồn tại của các ngôn ngữ này?

Mục tiêu của Khoa Ngôn ngữ, Văn học và Ngôn ngữ học của Đại học các Bộ tộc Đầu tiên Canada là tăng cường bản sắc của các Bộ tộc Đầu tiên bằng cách đảm bảo sự tồn tại của các ngôn ngữ của các Bộ tộc Đầu tiên của Saskatchewan. Chúng tôi khuyến khích sinh viên tự hào và sử dụng các ngôn ngữ của các Bộ tộc Đầu tiên.

Khoa cung cấp các lớp học bằng ngôn ngữ Cree, Saulteaux, Nakota, Dakota và Dene. Đồng thời cũng cung cấp một chương trình ngôn ngữ học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng ứng viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Một môn toán hoặc môn khoa học đã được phê duyệt; Một ngôn ngữ cấp độ 30, khoa học xã hội hoặc mỹ thuật được phê duyệt; và Một khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020