Cử nhân Nghệ thuật- Phân tích Văn hóa và Xã hội

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này được thiết kế để phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng thích nghi với tình huống mới và khả năng giải quyết vấn đề.

Phân tích Văn hóa và Xã hội là chuyên ngành phát triển kiến thức liên ngành, kỹ năng nghiên cứu và khả năng phân tích liên quan đến việc hiểu và giải thích bối cảnh của sự đa dạng văn hóa và sự khác biệt xã hội trong thế giới đương đại, bao gồm cả môi trường tổng quát bên ngoài cũng như môi trường xã hội nhỏ cụ thể.

Chuyên ngành này cũng cấp nền tảng về các cuộc thảo luận đương đại và phương pháp luận trong nghiên cứu văn hóa và lý thuyết xã hội, và dựa trên các chuyên ngành khác nhau như lịch sử học, xã hội học, truyền thông và ngôn ngữ học. Các chủ đề bao gồm văn hóa phổ quát, cuộc sống đô thị hằng ngày,mvawn hóa và xã hội ảnh hưởng đến lý thuyết khoa học và công nghệ mới, đa văn hóa và tâm linh đương đại.

Các môn học của lĩnh vực này liên quan đến nghề nghiệp hiện tại bao gồm phê bình và phân tích các vấn đề xã hội đương đại và thực hành văn hóa (ví dụ: báo chí, giáo dục, hoạt động) và các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, cung cấp và đánh giá các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật, và giáo dục, truyền thông, phúc lợi và dịch vụ sức khỏe, trong các cộng đồng đa dạng văn hóa.

Sauhi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm trong: Công ty thông tin và truyền thông, Giáo dục, Tâm lý học và tư vấn, Phân tích văn hóa chính trị xã hội, Viết và xuất bản, Nhân học.

Điều kiện nhâp học:
 
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
  • Tú tài quốc tế tại Úc
  • Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
 
  • Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
  • Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
  • Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:
 
  • Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
  • Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước