Cử nhân Nghệ thuật - Phát triển trẻ em và vị thành niên- Công tác thanh niên và ngoài giờ học (Bachelor of Arts - Child and Adolescent Development - Youth Work and Out of School Time)

Mô tả chương trình học:

Bằng Cử nhân Nghệ thuật Phát triển Trẻ em và Vị thành niên (CAD) dành cho sinh viên quan tâm đến việc học và làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ. Chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức và lý thuyết về trẻ em và thanh thiếu niên từ góc độ phát triển. Sau đó, học sinh học cách áp dụng kiến thức này vào các chương trình, dịch vụ và chính sách cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình được tổ chức trong cộng đồng. Các khóa học cốt lõi đề cập đến các lý thuyết về sự phát triển của trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như là phương pháp nghiên cứu.

Điểm chính trong Công tác thanh niên và ngoài giờ học là chuẩn bị cho sinh viên làm việc chủ yếu với trẻ em và thanh thiếu niên ở tuổi đi học trong các chương trình ngoài giờ học. Các chương trình này bao gồm các hoạt động ngoài giờ, luật cho trẻ vị thành niên, giải trí, điều trị nội trú, dịch vụ xã hội, sức khỏe tinh thần và sức khỏe cộng đồng

Yêu cầu nhập học:

Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT
Điểm trung bình tối thiểu: 7.5

Yêu cầu trình độ tiếng Anh:

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:
TOEFL tối thiểu: 61.0
IELTS tối thiểu: 6.0

Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.

Những yêu cầu khác:

Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận bởi các quan chức năng của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.

Các khoản phí khác:
 
  • Phí ghi danh: US$ 55.00
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm

Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi  không  báo trước 

Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh.

Hạn nộp hồ sơ:
 
  • Khóa tháng 08 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04
  • Khóa tháng 01- hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09

Học tập và làm việc tại US:

Phần lớn các trường học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên sau đại học làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ $800-$1500 mỗi tháng (20h/tuần x  $10/h x 4 tuần = $800). Thêm vào đó, ngày càng nhiều trường học bắt đầu cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.