Cử nhân Nghệ thuật – Phát triển trẻ em và vị thành niên - Tuổi đi học và Gia đình (Bachelor of Arts - Child and Adolescent Development - School Age Child and Family )

Mô tả chương trình học:

Bằng Cử nhân Nghệ thuật Phát triển Trẻ em và Vị thành niên (CAD) dành cho sinh viên quan tâm đến việc học và làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ. Chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức và lý thuyết về trẻ em và thanh thiếu niên từ góc độ phát triển. Sau đó, học sinh học cách áp dụng kiến thức này vào các chương trình, dịch vụ và chính sách cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình được tổ chức trong cộng đồng. Các khóa học cốt lõi đề cập đến các lý thuyết về sự phát triển của trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như là phương pháp nghiên cứu.

Sự quan tâm về trẻ em và gia đình trong độ tuổi đi học đã được phát triển dành cho những sinh viên muốn làm việc chủ yếu với trẻ em ở độ tuổi đi học và gia đình của các em ấy trong các môi trường như trường tiểu học, cơ quan bảo trợ xã hội và các chương trình sau giờ học. Sự quan tâm này được khuyến nghị là sự chuẩn bị cho những sinh viên muốn trở thành giáo viên tiểu học, và do đó khóa học này phù hợp cho những sinh viên có dự định đăng ký vào Chương trình Chứng chỉ Giảng dạy Nhiều môn học sau khi tốt nghiệp.

Yêu cầu nhập học:

Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT
Điểm trung bình tối thiểu: 7.5

Yêu cầu trình độ tiếng Anh:

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:
TOEFL tối thiểu: 61.0
IELTS tối thiểu: 6.0

Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.

Những yêu cầu khác:

Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận bởi các quan chức năng của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.

Các khoản phí khác:
 

  • Phí ghi danh: US$ 55.00
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm


Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi  không  báo trước 

Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh.

Hạn nộp hồ sơ:
 

  • Khóa tháng 08 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04
  • Khóa tháng 01 - hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09


Học tập và làm việc tại US:

Phần lớn các trường học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên sau đại học làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ $800-$1500 mỗi tháng (20h/tuần x  $10/h x 4 tuần = $800). Thêm vào đó, ngày càng nhiều trường học bắt đầu cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.