Cử nhân nghệ thuật (Phiên dịch và dịch thuật)

Mô tả chương trình học:

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên nền tảng lý thuyết và đào tao sinh viên trở thành những phiên dịch viên và phiên dịch viên chuyên nghiệp.

Trong bất kì cuộc đối thoại giữa những người nói ngôn ngữ khác nhau thì phiên dịch viên và dịch giả là liên kết quan trọng trong một cuộc giao tiếp hiệu quả. Họ chính là tiền tuyến quan trọng trong ngành kinh doanh và du lịch quốc tế, ngoại giao quốc tế và cộng đồng đa văn hóa,công việc y tế và pháp lý.

Trường Đại học Western Sydney là trường đại học duy nhất ở Úc có khóa học đại học được Cơ quan Kiểm định và Phiên dịch Quốc gia (NAATI) công nhận hoàn toàn. Vì thế, sinh viên có thể tốt nghiệp trực tiếp với nghề Thông dịch viên và Phiên dịch viên, không cần học thêm chứng chỉ khác.

Các ngôn ngữ được cung cấp tại Trường Western Sydney là tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Sinh viên cũng có thể hoàn thành các nghiên cứu nhỏ về ngôn ngữ học, nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ học tiên tiến.

Cơ hội nghề nghiệp:

Các nhà tuyển dụng Úc được yêu cầu tuyển dụng Phiên dịch viên và Biên dịch viên đã được công nhận. Vì khóa học này được phê duyệt bởi Cơ quan công nhận Quốc gia của Úc, Cơ quan Kiểm định và Phiên dịch Quốc gia (NAATI), sinh viên tốt nghiệp sẽ có đủ điều kiện để làm phiên dịch viên hoặc dịch giả.

Phiên dịch viên và biên dịch viên có thể chọn làm việc cho một ông chủ hoặc có thể tự do và linh hoạt khi làm việc tự do.

Y tế: Thông dịch viên và biên dịch viên rất quan trọng trong ngành y tế vì họ thường làm việc để giao tiếp giữa bệnh nhân và chuyên viên y tế không có ngôn ngữ chung.

Kinh doanh: Các công ty kinh doanh thuê phiên dịch viên và biên dịch viên để giao tiếp hiệu quả giữa các bên không có ngôn ngữ chung. Điều đó rất cần thiết cho kinh doanh quốc tế.

Du lịch: Ngành du lịch là một thị trường quốc tế mạnh mẽ, phụ thuộc nhiều vào phiên dịch viên và biên dịch viên để duy trì mối quan hệ với khách hàng. Trong du lịch, vai trò của phiên dịch viên và biên dịch viên rất quan trọng từ cấp độ người điều hành tour du lịch đến cấp điều hành.

Phúc lợi: Các tổ chức phúc lợi cần có thông dịch viên và biên dịch viên để tạo điều kiện giao tiếp giữa các thân chủ không nói tiếng Anh.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng anh hoặc đạt các yêu cầu sau:

- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước