Cử nhân - Nghệ thuật Quản lý (Bachelor of Arts - Art Management)

Mô tả chương trình học


Lĩnh vực nghệ thuật quản lý tạo ra nhiều việc làm trong các tổ chức nghệ thuật và các doanh nghiệp làm nghệ thuật. Nhiều học viên có được một văn bằng trong lĩnh vực này với ý định theo đuổi nghiên cứu bậc cao học về quản lý nghệ thuật. Chương trình này khá lý tưởng cho các học viên yêu thích cổ vũ việc trình diễn và nghệ thuật tạo hình thông qua các vai trò hoạt động, quản lý, gây quỹ, tếp thị.

Cử nhân nghệ thuật quản lý là một chương trình học liên ngành kết hợp nghệ thuật quản lý, kinh doanh, nghệ thuật diễn đạt và một lĩnh vực nghệ thuật chuyên môn như, điện ảnh, âm nhạc hoặc sân khấu. Văn bằng này sẽ tạo điều kiện cho học viên khởi nghiệp trong các tổ chức nghệ thuật và các doanh nghiệp hoạt động về nghệ thuật, hoặc để nghiên cứu sau đại học về quản lý nghệ thuật. Các học viên được yêu cầu phải hoàn thành khóa học thực tế và các bài thực tập ứng dụng thực tiễn về các khái niệm cũng như các kỹ năng mà họ đã học ở giảng đường, cao điểm là đồ án năm cuối. Khóa thực tập có thể được bố trí tại địa phương, khu vực, quốc gia hay quốc tế. Các học viên phải hoàn thành khóa học bắt buộc để được cấp chứng nhận hoặc học một chuyên ngành phụ về quảng cáo.

Văn bằng quản lý nghệ thuật của Đại học Tulsa đề cao chương trình giảng dạy dựa vào các mục tiêu quản lý phi lợi nhuận trong quá trình tìm hiểu nghệ thuật, hành chính công, quản lý tài chính, cấp kinh phí cho các học thuyết về văn bản và quảng cáo. Các học viên tốt nghiệp sẽ được trang bị kiến thức đại cương về thực hành và các phương pháp quản lý các tổ chức, cũng như các cơ sở nghệ thuật.

Văn bằng này cung cấp chương trình học liên ngành về quản lý nghệ thuật, kinh doanh, trình diễn nghệ thuật và lĩnh vực chuyên môn nghệ thuật như: nghiên cứu điện ảnh, âm nhạc, hoặc sân khấu.


Điều kiện nhập học:

  • Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học

  • Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

  • Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu môn Đọc :15.0; Tối thiểu môn Viết : 18.0 ; Tối thiểu môn Nghe :15.0; Tối thiểu môn Nói: 17.0)

  • Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu môn Đọc :6.0; Tối thiểu môn Viết : 5,5 ; Tối thiểu môn Nghe :6.0; Tối thiểu môn Nói: 6.0)

Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.