Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Anh

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này được thiết kế để phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng thích nghi với tình huống mới và khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên.

Chuyên ngành Tiếng Anh mời sinh viên khám phá các cách tiếp cận đương đại về ngôn ngữ, nghiên cứu văn học và viết văn, bao gồm phê bình và học thuyết văn học, phân tích ngôn ngữ, thể loại và nghiên cứu văn bản và viết sáng tạo.

Chuyên ngành Tiếng Anh tập trinh vào các hoạt động tưởng tượng của ngôn ngữ, và sinh viên có thể nghiên cứu trên diện rộng của văn học cổ đại và hiện đại, cũng như mối quan hệ giữa văn bản viết và các phương tiện truyền thông khác như phim ảnh và công nghệ thông tin.

Sinh viên cũng có cơ hội tạo ra các bảo viết sáng tạo của riêng mình và chỉnh sửa, xuất bản tác phẩm của mình.

Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong Công ty thông tin và truyền thông, Giáo dục, Tâm lý và tư vấn, Phân tích văn hóa, chính trị và xã hội, Viết và xuất bản, Nhân học.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:

- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước