Cử nhân Nghệ thuật - Toán học - Toán cho giảng dạy ( Bachelor of Arts - Mathematics - Mathematics for Teaching).

Mô tả chương trình học: 

Cử nhân nghệ thuật toán học có ba mức độ: Nghệ thuật tự do, giảng dạy và nghiên cứu nâng cao.
Trong khóa học này tập trung cho các học viên có mục tiêu là dạy toán ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Những sinh viên này sẽ có được sự hiểu biết vững chắc về toán học cần thiết cho việc giảng dạy và họ sẽ có được kinh nghiệm đứng lớp với tư cách là tình nguyện viên tại các trường công lập địa phương. Sinh viên cũng sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng toán học, tính linh hoạt và khả năng nhận thức để giúp học sinh tương lai nuôi dưỡng những ý tưởng tuyệt vời hiệu quả và giúp học sinh liên kết những tư duy của mình với các khái niệm trong toán học. Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ sớm đáp ứng được các yêu cầu về kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy cũng như yêu cầu về năng lực đối với một chứng chỉ giảng dạy duy nhất ở môn Toán học.
Yêu cầu nhập học: 

Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT 
Điểm trung bình tối thiểu: 7.5 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 
  • TOEFL tối thiểu: 61.0 
  • IELTS tối thiểu: 6.0 
Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi tham gia chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.
  
Những yêu cầu khác: 

Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.

Các khoản phí khác: 
 
  • Phí ghi danh: US$ 55.00 
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 

Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 

Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 

Hạn nộp hồ sơ: 

Khóa tháng 08– hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04
Khóa tháng 01- hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09

Học tập và làm việc tại US: 

Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.