Cử nhân Nghệ thuật - Tội phạm học và Tư pháp hình sự

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này được thiết kế để phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới và khả năng giải quyết vấn đề.

Chuyên ngành tội phạm học cung cấp cho sinh viên cơ hội nghiên cứu về tội phạm và tư pháp hình sự theo cách nhấn mạnh các định nghĩa văn hóa và xã hội và phản ứng của nó.

Các lĩnh vực trọng tâm sinh viên được đào tạo bao gồm tổ chức và thực hành tư pháp hình sự; sự phát triển của tội phạm học như một quy luật và các chuỗi khác nhau của nó; các hình thức và mô hình nạn nhân; chiến lược ngăn ngừa tội phạm và thảo luận, tranh luận; các khía cạnh về sự công bằng tuổi vị thành niên; sự tiến hóa của các nhà tù và các hình phạt khác nhau; kiểm soát và thực thi pháp luật; bạo lực, giới tính và tội phạm; miêu tả văn hóa tội phạm và các cuộc tranh luận đương đại trong tội phạm học.

Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong Công ty thông tin và truyền thông; Giáo dục; Tâm lý và tư vấn, Phân tích chính sách văn hóa, chính trị xã hội; Viết và xuất bản; Nhân học.

 Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng anh hoặc đạt các yêu cầu sau:

- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước