Cử nhân Nghệ thuật Trực quan

Mô Tả Chương Trình Học

Chuyên ngành cử nhân Mỹ Thuật mang đến góc nhìn chuyên nghiệp ở mọi khía cạnh, cũng như trải nghiệm về học thuật. Các sinh viên có thể lấy văn bằng này với nhiều môn tự chọn hoặc có thể kết hợp Chuyên Ngành Chính và Chuyên Ngành Phụ ở môn học khác. Ngành học phụ có thể phù hợp với cá nhân mỗi sinh viên cho mục đích sự nghiệp cũng như học nâng cao, qua đó giúp họ có bước chuẩn bị tốt cho thị trường việc làm đầy tính cạnh tranh. Cả hai lựa chọn này giúp tăng cường cơ hội việc làm cũng như cơ hội nghiên cứu sau đại học, nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng công nghệ, tư duy sáng tạo, cảm quan về thị giác, và kỹ năng thích ứng với công việc. Trong năm thứ nhất và năm hai, cử nhân Chuyên Ngành Chính và Chuyên Ngành Phụ môn Nghệ Thuật Trực Quan nhấn mạnh loại tạo hình nghệ thuật bằng các phương tiện truyền thông kết hợp với các kỹ thuật nhằm đưa ra nền tảng khái niệm trong bối cảnh mỹ thuật đương đại và lịch sử mỹ thuật . Vào năm ba và năm tư, chương trình giảng dạy được mở rộng nhằm làm nổi bật chương trình học thuật, các phương pháp mỹ thuật đương đại và học thuyết văn hóa.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020