Cử nhân Nghệ thuật và Khoa học - Nghệ thuật Sân khấu /Toán học

Mô Tả Chương Trình Học 


Đối với chương trình Cử nhân Khoa học và Nghệ thuật, sinh viên phải hoàn thành cả hai chuyên ngành: một chuyên ngành Nghệ thuật và một chuyên ngành Khoa học.

Nghệ thuật Sân khấu
Thông qua chương trình nghiêm ngặt của chúng tôi về trải nghiệm thực hành sân khấu, bạn cải thiện các kỹ thuật nghệ thuật của mình và phát triển các kỹ năng trọn đời như sáng tạo, tự tin và kỷ luật. Các khóa học về lịch sử và lý thuyết ngành sân khấu cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về vai trò quan trọng trong xã hội của nghệ thuật sân khấu.

Nếu bạn quan tâm đến kịch và một lĩnh vực môn học khác, chương trrình BA cho phép bạn khám phá tất cả các sở thích học tập của mình với các tùy chọn bằng cấp tốt nghiệp linh hoạt hơn để kết hợp các ngành khoa học, khoa học xã hội và nhân văn nhiều hơn, trong khi vẫn tập trung vào chuyên ngành nghệ thuật sân khấu kịch.

Xây dựng chương trình học tập của bạn xoay quanh các sở thích đa dạng trên mọi lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học và khoa học xã hội. Chương trình này cho phép bạn tập trung sự chú ý vào các khóa học về hiệu suất và kỹ thuật / thiết kế khi bạn hiểu và đánh giá cao nghệ thuật sân khấu kịch từ khắp nơi trên thế giới và đắm mình vào nghiên cứu và các cuộc trò chuyện về văn hóa và sáng tạo. Mở rộng việc học của bạn với các khóa học bên ngoài chuyên ngành bạn chọn để đạt được các mục tiêu đã đặt ra cho những nỗ lực trong tương lai của bạn.
 
Toán học
Toán học là nghiên cứu về cấu trúc và các mô thức về con số và hình dạng. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực, cung cấp ngôn ngữ, lý thuyết và mô hình để giải quyết các vấn đề phức tạp trên nhiều lĩnh vực khoa học, công nghiệp và kinh tế.

Trong thế kỷ qua, những khám phá về toán học thuần túy đã cho thấy những ứng dụng bất ngờ trong khoa học, công nghiệp và tài chính, như: giao dịch internet an toàn, Google, chuỗi DNA và thị trường chứng khoán.

Là một sinh viên ngành toán, bạn sẽ học toán học thuần túy và các ứng dụng, tạo cơ hội để bạn hiểu các ứng dụng của việc học tập trong thế giới thực.

Chương trình cung cấp các khóa học trong bốn lĩnh vực chính: đại số, phân tích, lý thuyết con số và hình học, và thống kê. Nhiều sinh viên lựa chọn kết hợp toán học với các khóa học về vật lý, khoa học máy tính, hóa học, kinh tế, quản lý hoặc các lĩnh vực được yêu thích khác.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 80.0 (Tối thiểu Reading: 16.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 16.0, Tối thiểu Speaking: 16.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 6.0, Tối thiểu Writing: 6.0, Tối thiểu Listening: 6.0, Tối thiểu Speaking: 6.0)  

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì ứng viên phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước khi vào chương trình học thuật. Thời lượng đăng ký chương trình học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,250 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    15/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    15/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021