Cử nhân Nghệ thuật và Khoa học - Nghệ thuật Sân khấu/Địa lý

Mô Tả Chương Trình Học 


Đối với chương trình Cử nhân Khoa học và Nghệ thuật, sinh viên phải hoàn thành cả hai chuyên ngành: một chuyên ngành Nghệ thuật và một chuyên ngành Khoa học.

Nghệ thuật Sân khấu
Thông qua chương trình nghiêm ngặt của chúng tôi về trải nghiệm thực hành sân khấu, bạn cải thiện các kỹ thuật nghệ thuật của mình và phát triển các kỹ năng trọn đời như sáng tạo, tự tin và kỷ luật. Các khóa học về lịch sử và lý thuyết ngành sân khấu cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về vai trò quan trọng trong xã hội của nghệ thuật sân khấu.

Nếu bạn quan tâm đến kịch và một lĩnh vực môn học khác, chương trrình BA cho phép bạn khám phá tất cả các sở thích học tập của mình với các tùy chọn bằng cấp tốt nghiệp linh hoạt hơn để kết hợp các ngành khoa học, khoa học xã hội và nhân văn nhiều hơn, trong khi vẫn tập trung vào chuyên ngành nghệ thuật sân khấu kịch.

Xây dựng chương trình học tập của bạn xoay quanh các sở thích đa dạng trên mọi lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học và khoa học xã hội. Chương trình này cho phép bạn tập trung sự chú ý vào các khóa học về hiệu suất và kỹ thuật / thiết kế khi bạn hiểu và đánh giá cao nghệ thuật sân khấu kịch từ khắp nơi trên thế giới và đắm mình vào nghiên cứu và các cuộc trò chuyện về văn hóa và sáng tạo. Mở rộng việc học của bạn với các khóa học bên ngoài chuyên ngành bạn chọn để đạt được các mục tiêu đã đặt ra cho những nỗ lực trong tương lai của bạn.

Môn Địa lý
Địa lý liên quan đến các cảnh quan đa dạng xung quanh chúng ta. Đó là sự học hỏi tất cả mọi thứ từ sự hình thành ban đầu của bề mặt Trái đất, cho đến những ảnh hưởng chúng ta có đối với môi trường: trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trọng tâm chính của chương trình là cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để phân tích cách tổ chức và sự tương tác của tất cả các sinh vật và quá trình của hệ sinh thái trên hành tinh - và đôi khi vượt ra ngoài lĩnh vực khác - để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.

Khoa đặc biệt có thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học thông tin địa lý (GIS) và viễn thám, nghiên cứu nước và nghiên cứu nông thôn & đô thị; là các lĩnh vực tăng trưởng ngoạn mục trong hoặt động nghiên cứu, giảng dạy và vấn đề việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 80.0 (Tối thiểu Reading: 16.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 16.0, Tối thiểu Speaking: 16.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 6.0, Tối thiểu Writing: 6.0, Tối thiểu Listening: 6.0, Tối thiểu Speaking: 6.0)  

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì ứng viên phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước khi vào chương trình học thuật. Thời lượng đăng ký chương trình học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,250 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    15/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    15/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021