Cử nhân Nghệ thuật và Khoa học - Nhân chủng học/Toán học

Mô Tả Chương Trình Học 


Nhân chủng học
Nhân chủng học là ngành nghiên cứu sự đa dạng của cuộc sống con người ở mọi nơi trên thế giới. Làm việc thực tế dài hạn về lĩnh vực dân tộc học là đặc trưng của phương pháp tiếp cận ngành nhân chủng học để nghiên cứu tình trạng của con người và cho phép bạn tìm hiểu xem thế giới của bạn phù hợp với bối cảnh rộng lớn hơn như thế nào.

Nhân chủng học đương đại kiểm tra các điều kiện vật chất, xã hội và văn hóa của hành vi và cuộc sống của con người theo quan điểm “toàn cầu của người bản địa”.

Nhân chủng học sẽ đưa bạn đến với nhiều nền văn hóa khác nhau. Đồng thời, bạn sẽ học cách xem xét về cuộc sống của chính mình từ góc độ nhân học. Bạn sẽ học cách khám phá và tìm hiểu các bối cảnh hoàn toàn khác nhau trong tương quan nền văn hóa của riêng bạn và của các nền văn hóa khác.

Hai yếu tố phân biệt nhân học: quan điểm toàn diện và sâu rộng về xã hội và văn hóa loài người, và khát khao khám phá về những cá nhân trong các nền văn hóa cụ thể có ý nghĩa như thế nào về thế giới và cách ứng phó với các thách thức của nó.
 
Toán học
Toán học là nghiên cứu về cấu trúc và các mô thức về con số và hình dạng. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực, cung cấp ngôn ngữ, lý thuyết và mô hình để giải quyết các vấn đề phức tạp trên nhiều lĩnh vực khoa học, công nghiệp và kinh tế.

Trong thế kỷ qua, những khám phá về toán học thuần túy đã cho thấy những ứng dụng bất ngờ trong khoa học, công nghiệp và tài chính, như: giao dịch internet an toàn, Google, chuỗi DNA và thị trường chứng khoán.

Là một sinh viên ngành toán, bạn sẽ học toán học thuần túy và các ứng dụng, tạo cơ hội để bạn hiểu các ứng dụng của việc học tập trong thế giới thực.

Chương trình cung cấp các khóa học trong bốn lĩnh vực chính: đại số, phân tích, lý thuyết con số và hình học, và thống kê. Nhiều sinh viên lựa chọn kết hợp toán học với các khóa học về vật lý, khoa học máy tính, hóa học, kinh tế, quản lý hoặc các lĩnh vực được yêu thích khác.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 80.0 (Tối thiểu Reading: 16.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 16.0, Tối thiểu Speaking: 16.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 6.0, Tối thiểu Writing: 6.0, Tối thiểu Listening: 6.0, Tối thiểu Speaking: 6.0)  

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì ứng viên phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước khi vào chương trình học thuật. Thời lượng đăng ký chương trình học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.


Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $1,250 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    15/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    15/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021