Cử nhân Nghệ thuật - Vật lý học (Bachelor of Arts- Physics )

Mô tả chương trình học: 
Cử nhân Nghệ thuật  Vật lý phù hợp với sinh viên có mục tiêu nghề nghiệp liên quan đến sự kết hợp giữa vật lý với các lĩnh vực khác như kỹ thuật, kinh doanh hoặc nhân văn. Chương trình này cũng cung cấp sự chuẩn bị tuyệt vời cho các tác giả về kỹ thuật, nhân viên bán hàng kỹ thuật, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và trợ lý nghiên cứu. 
Yêu cầu nhập học: 
Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT 
Điểm trung bình tối thiểu: 7.5 
Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 
Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp 
ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 
TOEFL tối thiểu: 61.0 
IELTS tối thiểu: 6.0 
Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi tham gia chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.
  
Những yêu cầu khác: 

Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.

Các khóa học tiên quyết cần có ở Trường trung học: Hai năm Đại số; một năm Hình học; một năm rưỡi Lượng giác; một năm Hóa học và một năm Vật lý. Một số kinh nghiệm trong lập trình máy tính cũng có giá trị.
 
Các khoản phí khác: 

Phí ghi danh: US$ 55.00 
Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 
Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 
Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 

Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 

Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 

Học tập và làm việc tại US: 

Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.