Cử nhân Nghiên cứu Chính trị

Mô Tả Chương Trình Học

Chính trị được hiểu là cuộc tranh luận của cộng đồng về những  vấn đề cơ bản như bình đẳng và bất bình đẳng, tự do, nhân quyền, dân chủ, ban hành luật, giải quyết tranh chấp, điều hành và quyền công dân. Môn Nghiên cứu Chính trị tập trung vào những câu hỏi quan trọng như: Ai có gì, khi nào, và ra làm sao? Ai có thể làm gì cho ai? Tiêu điểm của chính trị hành động hoặc không hành động là gì? Tự đặt ra những câu hỏi này là giúp các sinh viên học Chính Trị hiểu hơn về vấn đề chính trị cũng như các giải pháp đối nội và đối ngoại.

Đời sống dân sự và chính trị của người Canada càng ngày càng đa dạng và mang tầm toàn cầu. Tuy nhiên những vấn đề chính trị muôn thuở vẫn khác xa so với bề nổi của nó. Nhận thức về thực tại hay mơ ước về tương lai phụ thuộc vào sự hiểu biết về lịch sử bằng tư tưởng chính trị. Tất cả các cơ hội này đang rộng mở đối với những ai được trang bị để đối mặt với thách thức của những thay đổi ở Canada và trên thế giới. Chính trị học giúp các sinh viên nắm bắt những cơ hội mới này bằng việc cung cấp cho các sinh viên những công cụ tri thức cần thiết để hiểu và phân tích các vấn đề thực sự của thế giới, tiến hành nghiên cứu, để trở thành những công dân thông thái hơn.

Môn Chính Trị Học tạo điều kiện để các sinh viên có việc làm ở những lĩnh vực hữu ích như: phục vụ công ích tại địa phương, chính quyền cấp tỉnh hoặc liên bang, các công việc quốc tế, các tổ chức quốc tế chính phủ và phi chính phủ; giảng dạy, báo chí, nghiên cứu xã hội, và tư vấn. Bằng Cử Nhân Chuyên Ngành Chính Trị của VIU tạo điều kiện giúp các sinh viên theo đuổi bằng tốt nghiệp môn Khoa Học Chính Trị (MA), Nghiên Cứu Quốc Tế và Thế Giới (MA), Chính Sách Công và Quản Trị (MPA), Quản Trị Kinh Doanh (MBA), các môn học liên ngành hay Luật (LLB)

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09