Cử nhân – Nghiên cứu Giáo dục Khai phóng / Giáo dục bậc Tiểu học - (Bachelor of Arts – Liberal Studies/Elementary Education)

Mô tả chương trình học:

Chuyên ngành Nghiên cứu Giáo dục Khai phóng/Giáo dục bậc Tiểu học (LSEE) tại đại học Humboldt là một khóa học nghiên cứu mục tiêu chính nhằm tạo điều kiện cho các học viên học lấy Văn bằng Giảng dạy Đa Ngành của đại học California. Các khóa học chuyên ngành ở LSEE cũng đáp ứng những nhu cầu giáo dục chung ở đại học Humboldt State. Một chuyên ngành LSEE có nhiều cơ hội việc làm cho bất kỳ chuyên ngành Nghiên cứu Giáo dục Khai phóng nào.

Ngoài ra, chuyên ngành này còn cung cấp nền tảng kiến thức cần thiết để trở thành một giáo viên tiểu học nổi bật, khi thi đậu kỳ thi CSET đòi hỏi phải học tiếp các Chương trình cấp Văn bằng Giảng dạy Đa ngành và Chương trình cấp Văn bằng Giảng dạy Giáo dục Đặc biệt.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước