Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế

Mô tả chương trình học:

Khóa học này giúp sinh viên khám phá mối quan hệ giữa các quốc gia, nền văn hóa, ngôn ngữ và hệ thống chính phủ trong hệ thống quốc tế.
Nghiên cứu Quốc tế cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức đa dạng cần thiết để đáp ứng những thay đổi của xã hội, chính phủ và kinh tế.

Nó phát triển khả năng sinh viên trong phân tích sự phát triển lịch sử của các mối quan hệ giữa các quốc gia và các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa đương đại, ví dụ như toàn cầu hóa, xuyên quốc gia và di cư.

Sinh viên sẽ có thể kết hợp các nghiên cứu từ một loạt các lĩnh vực kỷ luật, bao gồm Nghiên cứu Châu Á và Hồi giáo, phân tích văn hóa và xã hội, lịch sử, chính trị và triết học và các ngôn ngữ hiện đại (Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Indonesia hoặc Ả Rập). Khóa học cung cấp cho sinh viên một học kỳ học tập ở nước ngoài trong suốt thời gian 3 năm học tập trọn vẹn.

Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Châu Á được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cầu chính phủ, doanh nghiệp và xã hội Úc nhằm thu hút các quốc gia và nhân dân Châu Á ở mọi cấp độ và theo đuổi lợi ích quốc gia và đây cũng là một phần của quá trình toàn cầu hóa. Nó sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội nghiên cứu Châu Á đương đại cũng như lịch sử, chính trị, văn hóa và ngôn ngữ đa dạng của các nước Châu Á. Sinh viên cũng sẽ hiểu các vấn đề quốc tế ảnh hưởng đến lợi ích và vai trò Úc trong khu vực và trên thế giới nói chung.

Nghề nghiệp:

Khi tốt nghiệp Nghiên cứu Quốc tế, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp như: Cố vấn kinh doanh; Nhà phân tích chính sách văn hóa và cộng đồng; Nhà nghiên cứu/ học thuật; Điều hành một tổ chức quốc tế; Giáo viên (có học thêm).

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước