Cử nhân – Nghiên cứu Quốc tế (Nghiên cứu Học liên ngành) - Bachelor of Arts – International Studies (Interdisciplinary Studies)

Mô tả chương trình học:

Chương trình Nghiên cứu Quốc tế là một chương trình học liên ngành với bốn thành phần nổi bật: chương trình học cốt lõi, chuyên ngành trọng tâm, sát hoạch ngôn ngữ và định cư nước ngoài. Nhiều chương trình du học đang được triển khai, bao gồm các cơ hội cho học viên cần hoàn tất khóa ngôn ngữ trung cấp và nâng cao, cũng như dành cho các học viên sẵn sàng lấy chứng chỉ năng lực ngoại ngữ. Bằng cách lên kế hoạch trước, các học viên cũng có thể sử dụng khoảng thời gian du học của mình để hoàn tất luận án cũng như các môn học bắt buộc cần thiết khác.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước