Cử nhân Nghiên cứu Sinh học

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình văn bằng cử nhân Nghiên cứu Sinh học tận dụng quy mô nhỏ của trường và nhấn mạnh phương pháp tiếp cận và thực hành trong suốt quá trình học. Quy mô lớp ít học viên cho phép tương tác một với một, nhằm tạo mối quan hệ tốt giữa giảng viên và sinh viên.

Trong khi đó, nhà trường vẫn duy trì chương trình học cốt lõi mà các sinh viên phải học như: toán, lý, hóa. Các sinh viên cũng có thể chọn ra các khóa học phù hợp với sở thích của mình. Ví dụ như: chuyên khoa về sinh vật học, sinh thái học, sinh học phân tử/ tế bào, virus hay vi trùng học, nhằm mục đích tạo điều kiện để sinh viên có thể học các môn mà mình muốn. Các sinh viên cũng có thể chọn ra các môn học ở những khoa khác để phù hợp với nhu cầu được cấp bằng của mình. Điều đặc biệt và thú vị của chương trình này là các sinh năm 4 có cơ hội thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học với một thành viên khoa sinh học. Việc nghiên cứu này giúp phát triển kỹ năng tư duy độc lập sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu của sinh viên về các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm và thực địa cần thiết  cho cho việc làm và đào tạo sau đại học, qua đó giới thiệu cho sinh viên niềm vui cũng như thách thức trong việc nghiên về đời sống khoa học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020