Cử nhân – Nghiên cứu Tổ chức (Bachelor of Arts – Organizational Studies)

Mô tả chương trình học

 

Đại học Tulsa cung cấp một văn bằng cử (B.A.) về Nghiên cứu Tổ chức thông qua trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Kendall. Nghiên cứu Tổ chức là một ngành học liên ngành bao gồm 30 giờ học được thiết kế cho các học viên muốn nghiên cứu về hành vi và cấu trúc tổ chức ở khu vực tư nhân và cộng đồng, không giới hạn một trong những môn học tham gia.

Chuyên ngành là sự pha trộn các môn học Giao tiếp Tổ chức và Tâm lý Tổ chức với Quản trị. Mục đích là cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng nhằm tạo thuận cho họ ở cấp vị trí hành chính phổ thông trong các khu vực nhà nước hoặc tư nhân. Văn bằng này đòi hỏi các học viên phải hoàn thành một chuyên ngành phụ.

Chuyên ngành tổ chức nghiên cứu xây dựng trên giáo dục tổng hợp thông qua nhiều khó học khác nhau như: kinh doanh, quản lý, giao tiếp và tâm lý học. Văn bằng học liên ngành cho phép các học viên điều chỉnh lịch học của mình dựa trên nhu cầu cá nhân. Các học viên tham gia các khóa học của  cả hai Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Kendall, Trường Cao đẳng  Kinh doanh Collins, mang đến nhiều chương trình học thuật phóng khoáng.

Văn bằng này được thiết kế dành cho những học viên muốn theo học hành vi và cấu trúc của tổ chức trong khu vực tư nhân và nhà nước, không giới hạn một trong những ngành học tham gia.


Điều kiện nhập học:

 

         • Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         • Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o            Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu môn Đọc :15.0; Tối thiểu môn Viết : 18.0 ; Tối thiểu môn Nghe :15.0; Tối thiểu môn Nói: 17.0)
          o            Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu môn Đọc :6.0; Tối thiểu môn Viết : 5,5 ; Tối thiểu môn Nghe :6.0; Tối thiểu môn Nói: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.