Cử nhân Nghiên Cứu Toàn Cầu Hóa

Mô Tả Chương Trình Học

Chương Trình Nghiên Cứu Toàn Cầu Hóa phân tích các nguyên nhân, sự ảnh hưởng, tác động của toàn cầu hóa từ từ góc nhìn đa ngành, dựa trên những hiểu biết từ các ngành học như: nhân chủng học, kinh tế, địa lý, khoa học chính trị, xã hội học. Các khóa học được học riêng hay học theo nhóm bằng môn khoa học xã hội, tạo ra một môi trường xã hội và học tập toàn diện. Về cơ bản, đây là cơ hội để các sinh viên có nguồn gốc đa dạng có thể học hỏi cùng nhau.

Chương trình phổ biến những kỹ năng và kiến thức để hiểu, sống và làm việc trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và lkhông ngừng thay đổi,  tập trung vào các chuyên môn như:

•  Dòng chảy về nguồn vốn và nguồn lao động quốc tế, sự xuất hiện của các tập đoàn đa quốc gia, khối thương mại, các tổ chức kinh tế quốc tế, các vấn đề và thực thi thương mại quốc tế, các chỉ số kinh tế hiện tại và thay thế.
•  Sự thay đổi về văn hóa xã hội, những vấn đề bình đẳng và bất bình đẳng trong xã hội, các mối quan hệ về đa văn hóa và sắc tộc, các vấn đề sức khỏe và dân số, công nghệ và xã hội, những chuyển dịch xã hội, những giải pháp phát triển của quốc tế và cộng đồng.
•  Các môi trường sinh lý học và con người trên thế giới, sự phân bổ,  cung cấp và việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên: biến đổi môi trường, khả năng chống đỡ và sự tác động của con người, đất đai, các vấn đề phát triển nguồn nước trong nông nghiệp, các phương pháp phân tích về môi trường.
•  Hệ thống chính trị đương đại, triển vọng về chủ quyền quốc gia, thay đổi về chính trị, xung đột quốc tế, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, viễn cảnh về trật tự thế giới, và sự cải thiện không ngừng luật của pháp quốc tế trong nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm môi trường, nhân quyền, và các tổ chức phi chính phủ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400,00 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09