Cử nhân Nghiên cứu Truyền thông - Báo chí

Mô Tả Chương Trình Học


Bất kể khi bạn nhìn nơi đâu, bạn cũng sẽ thấy một câu chuyện đang chờ được kể lại trong một buổi giới thiệu sản phẩm mới, nơi có những tin tức mới, trong một câu chuyện trên tạp chí. Là một người làm công việc truyền thông, bạn có đam mê chia sẻ những câu chuyện này và kết nối với khán giả của bạn.

Trong chương trình Cử nhân Nghiên cứu Truyền thông, bạn được đào tạo chuyên về báo chí hoặc giao tiếp chuyên nghiệp. Bằng cấp này chuẩn bị cho bạn vai trò chiến lược trong kinh doanh, truyền thông và phương tiện truyền thông mới, các tổ chức phi lợi nhuận và lĩnh vực công, bất cứ nơi nào có thông điệp rõ ràng, chính xác và hiệu quả.

Được hướng dẫn bởi các giảng viên đang làm việc trong các lĩnh vực liên ngành và có liên quan đến ngành báo chí và truyền thông chuyên nghiệp, bạn học cách truyền tải thông điệp rõ ràng và hấp dẫn bằng cách sử dụng nhiều loại phương tiện truyền thông.

Chuyên ngành báo chí:
Bạn muốn trở thành một nhà báo chuyên nghiệp. Bạn muốn điều tra ý tưởng và khám phá sự thật. Trong chuyên ngành này, bạn trang bị cho mình kiến thức về ngành báo chí, học các kỹ năng viết, nghiên cứu và báo cáo chuyên sâu.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 86.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, Tối thiểu Writing: 21.0, Tối thiểu Listening: 21.0, Tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (Tối thiểu Reading: 5.5, Tối thiểu Writing: 5.5, Tối thiểu Listening: 5.5, Tối thiểu Speaking: 5.5)  

Chương trình này KHÔNG nhận ghi dành có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác


•   Điều kiện ưu tiên: Ứng viên phải có ELA 3 0-1 (Kết quả kiểm tra Tiếng Anh dành cho HS trung học) và hoàn thành 4 môn học lớp 12 bổ sung hoặc tương đương với kết quả tối thiểu đạt 50%
•   Kiểm tra kỹ năng viết bài: Ứng viên phải đạt được điểm tối thiểu 65% trong bài đánh giá năng lực viết. Để đánh giá bài viết công bằng và đảm bảo công bằng cho tất cả các ứng viên, việc đánh giá phải được giám sát bởi người có trách nhiệm như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cố vấn hoặc giáo viên / giáo viên hướng dẫn trong một cơ sở giáo dục khi không thể thực hiện tại trường của chúng tôi . Nếu người nộp đơn sống xa hơn 100 km từ khu vực Edmonton và không muốn đi đến Edmonton để thực hiện đánh giá này, hãy áp dụng một trong những điều trên để giám sát việc đánh năng lực viết. Mọi chi phí liên quan đến việc giám sát đánh giá bài viết là trách nhiệm của ứng viên. Ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn giám sát đánh giá năng lực viết để gửi thông tin chi tiết về các thỏa thuận giám sát đánh giá năng lực viết của bạn qua tài khoản Google của Đại học MacEwan.
•   Mẫu đơn ủy thác công khai thông tin cá nhân. Xem link để biết thêm chi tiết: https://www.macewan.ca/wcm/Registrar/EnrolmentServices/FormsCabinet/PERSONAL_INFO_DISCL_AUTHORIZAT
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $2,160 mỗi năm
•    Phí Hội Sinh viên: $234 mỗi năm
•    Phí Chăm sóc răng và Y tế: $232 mỗi năm
•    Phí Thể dục Thể thao: $168 mỗi năm
•    Phí Công nghệ Thông tin: $70 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $10,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    01/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    01/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021