Cử Nhân Nghiên Cứu Truyền Thông Kỹ Thuật Số

Mô Tả Chương Trình Học

Chuyên ngành Cử Nhân Nghiên Cứu Truyền Thông Kỹ Thuật Số đào tạo kết hợp giữa lý thuyết, tư duy phản biện, các kỹ năng truyền thông và sáng tạo kỹ thuật cần thiết cho công nghệ số hiện đang bùng nổ. Các sinh viên học kết hợp 4 năm gồm hai môn DIGI (Truyền Thông Kỹ Thuật Số) và MEDI (Các Nghiên Cứu Về Truyền Thông), nhằm phát huy các thế mạnh của mình về những kỹ năng rèn luyện  cho nghề nghiệp tương lai: từ giới văn nghệ sĩ, nhà lập trình web, nhà sản xuất truyền thông cho đến giáo viên, người lao động cũng như các doanh nhân. Các kỹ năng này trong chương trình đáp ứng  được mọi nhu cầu trong ngành nghệ thuật giải trí, công nghiệp điện ảnh và phát sóng, dịch vụ quản lý doanh nghiệp, quảng cáo và quan hệ công chúng, xuất bản, phát triển web, sản xuất truyền thông đại chúng, báo chí, vận động chính sách, thông tin liên lạc, thư viện khoa học và nghiên cứu lưu trữ.

Chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan truyền thông trong việc nghiên cứu, đòi hỏi các sinh viên phải trang bị kiến thức đầy đủ, các kỹ năng cũng như sự tự tin cần thiết để thích nghi với các phương tiện truyền thông đương đại trong nhiều bối cảnh từ việc vận động chính sách cho đến quản lý và sản xuất. Chương trình học giúp khám phá tính chất đa ngành trong việc nghiên cứu truyền thông kỹ tuật số vốn là một lĩnh vật bắt buộc. Nội dung khóa học  tích hợp sự am hiểu về các nghiên cứu đa dạng như văn hóa, nhận thức, xã hội số, kinh tế chính trị, trò chơi giả lập, tiếp thị và quan hệ công chúng, chính sách và quy định, và sáng tạo truyền thông số (web, video, audio). Song song với việc đào tạo tập trung đặc biệt vào văn hóa và truyền thông Canada đương đại, chúng tôi khuyến khích các sinh viên nước ngoài chia sẻ trải nghiệm của họ thông qua đối thoại và thực hiện các bài tập dựa trên sự hiểu biết của họ về các nền văn hóa khác nhau. Các sinh viên sẽ được khám phá cách thức làm sao kiến thức và các kỹ năng nghiên cứu về truyền thông kỹ thuật số sẽ bổ sung và nâng cao chất lượng cho khóa học về mặt nguyên tắc. Việc tiếp cận học tập về sự sáng tạo đa ngành góp phần vào tính linh hoạt cho công việc mà thị trường việc làm hiện nay đang đòi hỏi, cũng như được tìm kiếm bởi các trường đào tạo sau đại học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:
•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ: $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí Hội Sinh Viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020