Cử nhân Nghiên Cứu về Những Bộ tộc Sơ khai

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình cử nhân (có thực tập) nghiên cứu về:

•   Khám phá những tập tục của các Bộ tộc Sơ khai đương đại bằng nhiều cách thức tổng hợp khác nhau. 
•   Trang bị kiến thức để các sinh viên hòa nhập với những cộng đồng Bộ tộc và thế giới rộng lớn hơn.
•   Cho phép các sinh viên theo đuổi những kiến thức chuyên môn rộng lớn trong lĩnh vực này.
•   Tập trung các đề tài về quy luật tự nhiên, tình cảm, tâm linh, và nội tâm bình an của mỗi sinh viên.
•   Thúc đẩy mối liên kết giữa các cộng đồng Bộ tộc Sơ khai với các tổ chức, các chính phủ, và các tổ chức giáo dục nhằm tạo điều kiện tối đa để các sinh viên gặt hái được thành quả tốt nhất.
•   Làm cầu nối giữa các bộ tộc trong nước và quốc tế để kết nối Các Bộ tộc Sơ khai của tiểu bang British Columbia với dân bản địa trên khắp thế giới.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09