Cử nhân Nhân chủng học

Mô Tả Chương Trình Học

Những nhà nghiên cứu Nhân chủng học tìm hiểu về cấu trúc và cách tổ chức của các hình thái xã hội thông qua quan sát đối tượng tham gia bằng phương pháp ít can thiệp cũng như các kỹ thuật định tính trong các cộng đồng của họ và các cộng đồng ở các quốc gia khác.  Họ đưa ra phương pháp tiếp cận toàn diện để qua đó nhìn nhận xã hội một cách có nhân văn hơn và đưa ra cách giải quyết vấn đề. Các khóa học của Đại học VIU khuyến khích áp dụng lý thuyết về nhân chủng học, các kiến thức cũng như phương thức trong quần thể này được gọi là “Quan hệ chủng tộc”, đào tạo tính cảm quan về văn hóa, khảo cổ học, quản lý nguồn tài nguyên, nâng cao quyền con người cũng như cách tiếp cận môi trường văn hóa. Những nhà nghiên cứu Nhân chủng học cũng được trang bị kiến thức về cuộc cách mạng sinh học, về nguồn gốc các loài và lịch sử các nền văn hóa trên khắp thế giới. Những nhà  nghiên cứu nhân chủng về ngôn ngữ làm công tác nghiên cứu về ngôn ngữ và vai trò của nó trong việc truyền tải văn hóa.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có chứng chỉ tốt nghiệp đại học 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Phải thông thạo Tiếng Anh
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Chương trình đào tạo hệ cử nhân 4 năm có thực tập.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ: $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và Nha Khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020