Cử nhân Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)


Mô tả chương trình học

Business Analytics là việc sử dụng công nghệ để phân tích, trình bày dữ liệu nhằm hỗ trợ việc đưa ra các quyết định trong các tổ chức. Nó xem xét cách mà các doanh nghiệp cấu trúc hệ thống thông tin của họ, và cách mọi người và các tổ chức sử dụng công nghệ để cải thiện quy trình làm việc và đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Khóa học này cung cấp cho bạn các kỹ năng phân tích dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có, lên kế hoạch giới thiệu hệ thống thương mại và tìm giải pháp cho các vấn đề quản lý bằng các công cụ phần mềm phân tích kinh doanh.

Business Analytics dạy bạn sử dụng công nghệ để nắm bắt và sử dụng hiệu quả thông tin kỹ thuật số trong một tổ chức. Một chuyên gia phân tích kinh doanh tập trung vào việc áp dụng công nghệ và ra quyết định chiến lược để quản lý số lượng lớn dữ liệu của doanh nghiệp. Trong khóa học này, bạn sẽ tập trung vào phân tích nhu cầu về thông tin của một tổ chức để bạn có thể quyết định phần mềm phân tích kinh doanh nào là tốt nhất để áp dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kinh doanh.

Yêu cầu tiếng Anh

IELTS tối thiểu 6.0, không band nào dưới 6.0 hoặc một chứng chỉ quốc tế tương đương.

Các khoản phí khác
  • Sinh hoạt phí: 8,000 – 15,000 AUD / năm
  • Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế (OSHC): 480 – 550 AUD / năm

**Lưu ý: Tất cả các khoản phí chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí có thể thay đổi theo từng năm.
Thời gian cấp thư mời

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 1, 2019:
 
  • Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 6/8/2018
  • Ngày kết thúc nhận hồ sơ: 17/2/2019
  • Thời gian học: Tháng 3 – tháng 6