Cử nhân - Phát triển Trẻ Mầm non (Bachelor of Arts - Child Development)


Mô tả chương trình học:

Chuyên ngành Nghiên cứu  Đại cương Phát triển của tạo điều kiện cho các cá nhân làm nên sự khác biệt trong đời sống của trẻ  và gia đình chúng. Qúa trình học và trải nghiệm thực tế  giúp sinh viên tìm hiểu và tích lũy vốn kiến thức về trẻ và môi trường sống của chúng. Sự quan tâm đặc biệt này được kiểm chứng bằng những hàm về các lý thuyết, nghiên cứu cũng như các chính sách

Chương trình được thiết kế độc đáo nhằm mang đến sự linh hoạt cho cả sinh viên học liên thông và không liên thông. Sinh viên được học những môn học cốt lõi bao gồm các nguyên tắc, lý thuyết và thực hành để tiếp xúc với trẻ cũng như gia đình chúng, từ lúc sơ sinh cho đến trưởng thành. Sau khi hoàn thành các khóa học trọng tâm này, sinh viên sẽ cộng tác với các cố vấn tạo ra các chương trình chuyên biệt bảo vệ những quyền lợi của họ cũng như phát triển chuyên môn, qua đó tạo ra một nền tảng vững chắc cho nền giáo dục bền vững.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước