Cử nhân Phiên dịch - Ngôn ngữ Ký hiệu kiểu Mỹ (C302)

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng cử nhân danh dự ngành Phiên dịch của trường cao đẳng George Brown (Ngôn ngữ Ký hiệu kiểu Mỹ - Anh) là văn bằng đầu tiên của ngành này tại Canada. Được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về Phiên dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu có trình độ cao, văn bằng này giúp trang bị cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực năng động này.

Thông dịch viên là một chuyên gia thông thạo song ngữ - trực tiếp diễn giải hoạt động giao tiếp giữa những người có sự khác nhau về ngôn ngữ hoặc văn hóa.

Để trở thành một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đòi hỏi sự khéo léo điều khiển bằng tay, kỹ năng tư duy phê phán, khả năng cảm nhận không gian và thế giới hình ảnh bằng thị giác và khả năng nhận thức để xử lý thông tin tức thời ở mức độ thành thạo song ngữ - nền văn hóa ngoài  việc đàm thoại lưu loát. Đối với các phiên dịch khiếm thính, điều này cũng sẽ bao gồm khả năng xử lý thính giác.

Trải qua khóa học 4 năm, học viên sẽ tiếp tục trau dồi và cải thiện sự thành thạo về ngôn ngữ ký hiệu kiểu Mỹ và kiểu Anh trong suốt quá trình học để trở thành phiên dịch viên. Chương trình giảng dạy này tập trung vào bảy phần:

1.    Ngôn ngữ và văn hóa
2.    Nguyên tắc cơ bản
3.    Kỹ năng phiên dịch
4.    Phương pháp nghiên cứu/xu hướng
5.    Đạo đức và sự chuyên nghiệp
6.    Môn tự chọn mở rộng 
7.    Trải nghiệm thực tế và cộng đồng

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 84.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, tối thiểu Writing: 21.0, tối thiểu Listening: 21.0, tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (Tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác:

•    Thành thạo ngôn ngữ ký hiệu ASL cơ bản  
•    Phỏng vấn
•    Thư giới thiệu

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020