Cử nhân - Quản lý Năng lượng (Bachelor of Science - Business Administration - Energy Management)

Mô tả chương trình học

 

Cử nhân Khoa học về Quản trị Kinh doanh với chuyên ngành trong quản lý năng lượng là một ngành học độc đáo và đa ngành, bao gồm khóa học có liên quan đến năng lượng cần thiết của ba trong số các trường cao đẳng cấp bằng thuộc hệ thống Đại học. Các học viên có thể chọn môn học không phân luồng (thăm dò và sản xuất) với trọng tâm là đất đai, phát triển kinh doanh, và các vấn đề pháp lý, hoặc môn học giữa dòng (vận chuyển, phân phối, tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm năng lượng và hàng hóa). Chương trình giảng dạy bao gồm các khóa học trọng tâm về kinh doanh đối với văn bằng BS và BA, với khóa học chuyên ngành bổ sung nâng cao và có liên quan đến thực hành quản lý năng lượng chuyên nghiệp.

Các học viên hoàn thành chuyên ngành Quản lý Năng lượng BS và BA sẽ:

  • Trao đổi sự kiến thức về kinh doanh, tài chính, kinh tế, khoa học, tiếp thị, pháp lý, và các khía cạnh đạo đức của năng lượng làm nền tảng cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn trong ngành.

  • Chứng minh các kỹ năng phù hợp với các hoạt động kinh doanh năng lượng ở đa ngành.

  • Tìm hiểu các công ty năng lượng hoạt động như thế nào cũng như các môn học khác nhau tác động lên hiệu quả kinh doanh ra sao, những nhu cầu của đối tác, và quyền lợi doanh nghiệp.

  • Mô tả các thành phần khác nhau của ngành năng lượng, xác định rõ các mối liên kết của họ trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng.

 

Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o              Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước