Cử nhân Quản lý Xây dựng

Mô tả chương trình học:

Khóa học Quản lý Xây dựng được thiết kế với sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết trong bốn lĩnh vực tập trung và kinh nghiệm thực tế thông qua công việc thực tiễn và cơ hội thực tập dành cho sinh viên. Vì thế, khi tham gia khóa học, sinh viên có cơ hội trở thành một người quản lý xây dựng đẳng cấp thế giới, người quản lý dự án, người giám sát tòa nhà, người ước tính, người khảo sát số lượng hoặc nhà nghiên cứu xây dựng.

Chương trình học cử nhân Quản lý Xây dựng tại Trường Western Sydney sẽ chuẩn bị cho sinh viên một sự nghiệp không giới hạn trong ngành xây dựng. Với bộ lý thuyết và kiến thức thực tế về quản lý dự án và xây dựng, sinh viên sẽ có sự hểu biết sâu sắc về giám sát số lượng và xây dựng, ước tính, nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm thực tế trong công nghệ xây dựng. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu các chủ đề khác về âm học, xây dựng dòng nhiệt, ăn mòn vật liệu, thử nghệm bê tông và nhiều hơn thế nữa.

Sinh viên có cơ hội tham gia 1,200 giờ để trải nghiệm về quản lý xây dựng, cũng như có cơ hội giành được một cơ hội nghề nghệp trong ngành công nghệp về khảo sát xây dựng, kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng.

Sau tốt nghiệp sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trong: Quản lý xây dựng, Dự án, Quản lý cơ sở, Xây dựng kinh tế, Tư vấn, Quản lý thiết kế và thi công.

 
Điều kiện nhâp học:
 
- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3


Yêu cầu tiếng Anh:
 
Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.


Các khoản chi phí khác:
 
- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở ktx 15,080 AUD/năm