Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh (BBA)

Mô Tả Chương Trình Học

Kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng của xã hội đương đại. Sự thay đổi nhanh về công nghệ, sự phân bổ tài nguyên, sự thay đổi cấu trúc kinh tế, sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng, sự cạnh tranh toàn cầu, và những thay đổi trong thị trường việc làm đòi hỏi phải am hiểu sâu sắc về vai trò và bản chất kinh doanh trong xã hội ngày nay.

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh mang đến một chương trình đào tạo toàn diện, tập trung vào những cách vận hành kinh doanh trên thế giới, các thị trường mới nổi, các tổ chức ứng dụng công nghệ. Các sinh viên sẽ tìm hiểu chuyên sâu một trong những chuyên ngành kinh doanh quan trọng và học bao quát về năng lực quản lý, giải quyết vấn đề và kỹ năng thông tin liên lạc. Các môn học linh hoạt, khả năng thích ứng và sáng tạo, trang bị cho người học sẵn sàng với nhiều ngành nghề đa dạng từ quản lý toàn cầu, quản trị, và làm chủ doanh nghiệp, cũng như hàng loạt cơ hội sau đại học.

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh bao gồm các ngành chính như sau:

•   Kế toán
•   Kinh tế học
•   Dịch vụ tài chính
•   Quản lý nguồn nhân lực
•   Kinh doanh quốc tế
•   Quản trị
•   Marketing

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,100 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020