Cử nhân Quản trị Kinh doanh (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) bắt đầu với một năm gồm các khóa học mang tính chất về điều kiện. Sinh viên nhập học thông qua Chương trình Sinh viên Xuất sắc và trở thành sinh viên BBA Năm Thứ Nhất hoặc hoàn thành một năm đủ điều kiện trong Khoa Quản trị Kinh doanh trước khi được chuyển tiếp nội bộ vào chương trình BBA.

Chương trình của chúng tôi cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức rộng về quản trị và đào tạo bạn có được kinh nghiệm làm việc trong quá trình học tập thông qua giáo dục thực tập thực tế. Bạn sẽ tìm hiểu về các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp để chuẩn bị cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong cả phân khúc lĩnh vực công và tư nhân.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng ứng viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Một môn toán hoặc môn khoa học đã được phê duyệt; Một ngôn ngữ cấp độ 30, khoa học xã hội hoặc mỹ thuật được phê duyệt; và Một khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020