Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Dịch vụ Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn (H311) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Sự phát triển bùng nổ trong ngành nhà hàng - khách sạn đã dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn và nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia được đào tạo tốt với các kỹ năng phân tích có khả năng điều hành các doanh nghiệp đó. Đó là xuất phát điểm của những nhà cử nhân danh dự ngành Quản trị (Nhà hàng - Khách sạn) của trường George Brown. 

Chương trình được thiết kế giảng dạy cho các học viên biết cách lên kế hoạch và quản lý tích hợp các hoạt động nhà hàng - khách sạn phức tạp để các học viên có thể trở thành những nhà lãnh đạo có đầy đủ kỹ năng và sự hiểu biết về lĩnh vực nhà hàng - khách sạn đang theo học. Triển vọng việc làm trong lĩnh vực này là rất lớn. Tại Canada, ngành nhà hàng, khách sạn sử dụng hơn 1,2 triệu người, chiếm hơn 7% tổng số việc làm. Chỉ riêng trong khu vực Greater Toronto, lĩnh vực nhà hàng - khách sạn chiếm gần 329.000 việc làm.

Chương trình giảng dạy được phát triển để trang bị cho sinh viên về các công việc quản lý, giám sát và quản trị thông qua việc huấn luyện về cách phân tích, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tích hợp các hoạt động, quản lý khách hàng và các ứng dụng quốc tế. Sinh viên sẽ thành thạo về kỹ thuật trong các thành phần chính của việc kinh doanh nhà hàng - khách sạn bao gồm các quy trình vận hành, tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, quản lý rủi ro, trách nhiệm và sự phát triển bền vững đối với xã hội.

Ngoài ra, chương trình giảng dạy được thiết kế để:
•   Tích hợp kiến thức và ứng dụng thực tế đã được phát triển thông qua các dự án và học hỏi kinh nghiệm ở các vị trí công việc được trả lương.
•   Xây dựng khả năng quản lý tốt hơn bằng việc mỗi sinh viên được làm việc theo từng dự án riêng lẻ của mỗi cá nhân và với các thành viên theo nhóm.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 84.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, tối thiểu Writing: 21.0, tối thiểu Listening: 21.0, tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (Tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020