Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Hệ thống Thông tin Máy tính (Bachelor of Science - Business Administration - Computer Information Systems)

Mô tả chương trình học

 
Các tổ chức không ngừng tìm kiếm các cá nhân tìm hiểu làm thế nào công nghệ có thể được sử dụng để cải thiện kinh doanh. Tại Trường Đại học Tulsa, chương trình giảng dạy Các Hệ thống Thông tin Máy tính (CIS) cung cấp cho các học viên cả kiến thức kinh doanh và năng khiếu kỹ thuật để cho phép họ nhận diện, thúc đẩy, và quản lý công nghệ trong một môi trường kinh doanh một cách thành công.

Chương trình giảng dạy CIS kết hợp các chương trình học kinh doanh trọng tâm cơ bản (với các khóa học về Hệ thống Thông tin Máy tính như tiếp thị, kế toán, quản lý, tài chính và các doanh nghiệp) với các khóa học bổ sung tập trung vào cách thức công nghệ có thể được sử dụng để cải thiện kinh doanh. Các học viên CIS sẽ tìm hiểu làm thế nào để phân tích những nhu cầu của người dùng cuối, xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp và quản lý các dự án CIS . Các học viên cũng tìm hiểu những giá trị chiến lược của công nghệ thông tin từ quan điểm tổng thể có tổ chức.

Văn bằng này cung cấp kiến thức căn bản về công nghệ thông tin và dạy những kỹ năng cần thiết để sử dụng nguồn lực công nghệ thông tin với mục tiêu cải tiến tổ chức và hiệu suất người dùng.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5,5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.