Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Hệ thống Thống tin Máy tính(Bachelor of Science - Business Administration - Computer Information Systems)

Mô tả chương trình học

 
Các tổ chức không ngừng tìm kiếm các cá nhân có kiến thức về công nghệ để cải thiện hiệu suất kinh doanh. Tại Trường Đại học Tulsa, chương trình giảng dạy Hệ thống Thông tin Máy tính (CIS) trang bị cho học viên cả kiến thức kinh doanh lẫn năng khiếu kỹ thuật nhằm cho phép họ xác định rõ, tầm ảnh hưởng, và quản lý công nghệ trong môi trường kinh doanh.

Chương trình giảng dạy CIS kết hợp với các chương trình giảng dạy trọng tâm kinh doanh cơ bản (với các khóa học thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin máy tính như tiếp thị, kế toán, quản lý, và hoạt động tài chính) với các khóa học bổ sung tập trung vào cách thức công nghệ có thể được sử dụng để cải thiện kinh doanh. Các học viên CIS sẽ tìm hiểu và phân tích những nhu cầu của người dùng cuối, xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp cũng như quản lý các dự án CIS. Các học viên cũng sẽ tìm hiểu những giá trị chiến lược về công nghệ thông tin trong một môi trường tổ chức tổng thể.

Văn bằng này trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và đào tạo những kỹ năng cần thiết để sử dụng nguồn lực công nghệ thông tin với mục tiêu nâng cao hoạt động tổ chức và người dùng.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước