Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Kế toán (Bachelor of Science - Business Administration - Accounting)

Mô tả chương trình học

 

Kế toán nói chung chịu trách nhiệm về việc tạo thông tin, phân tích và truyền đạt thông tin về tài chính cho các công ty, các tổ chức, khách hàng cá nhân và các cơ quan chính phủ. Tiếp nhận và báo cáo chính xác các dữ liệu về tài chính, các giao dịch thương mại chiếm phần lớn thời gian làm việc của kế toán.

Với sự gia tăng của nền kinh tế thế giới, việc xem xét kỹ lưỡng về dữ liệu tài chính cũng như khoảng trống được kỳ vọng trong lực lượng lao động do bùng nổ trẻ sơ sinh, nhu cầu về kế toán ngày càng tăng. Cục Thống kê Lao động dự báo ngành nghề kế toán, và kiểm toán viên dự tính tăng 22% từ năm 2008 đến năm 2018, con số này nhanh hơn so với tỷ lệ trung bình của các ngành nghề.

Chương trình học kế toán của Đại học Tulsa bắt kịp những thay đổi trong ngành kế toán, giúp học viên thành thạo trong vai trò kế toán cho nhiều tổ chức, từ các công ty kế toán nhà nước cho đến các cơ quan chính phủ.

Chương trình này giúp học viên thể hiện vai trò là các chuyên gia thông tin thương mại có chuyên môn về phân tích, báo cáo và diễn giải thông tin phức tạp bằng những kiến thức cốt lõi.
 

Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh:


Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o     Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu môn Đọc : 15.0; Tối thiểu môn Viết : 18.0 ; Tối thiểu môn Nghe : 15.0; Tối thiểu môn Nói: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu môn Đọc :6.0; Tối thiểu môn Viết : 5,5 ; Tối thiểu môn Nghe : 6.0; Tối thiểu môn Nói: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.