Cử nhân Quản trị kinh doanh - Nguồn nhân lực (6003) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Nguồn nhân lực được xếp hạng là một trong những ngành nghề tốt nhất mang đến nhiều cơ hội thú vị và đa dạng về những nghiệp vụ có ý nghĩa ở cả môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Chương trình này cung cấp một sự pha trộn độc đáo giữa lý thuyết và thực hành bằng cách tập trung vào các nguyên tắc về môn học ứng dụng, nghiên cứu hành động, quản lý dựa trên bằng chứng xác thực, mạng chuyên nghiệp. Chúng tôi mang đến các khóa học theo tín chỉ để phù hợp với chuyên môn của bạn, các dự án trong ngành cũng như các cơ hội nghiên cứu, và quyền tiếp cận với các cổ đông và cựu sinh viên của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để bạn thành công khi trở thành một chuyên gia về Nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư nhân, nhà nước cũng như phi lợi nhuận bằng cách cung cấp cho bạn trải nghiệm học tập phong phú và giúp bạn đạt được những kết nối quan trọng với các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Speaking 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh như sau:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Những yêu cầu khác:

•    Tiếng Anh - trình độ lớp 12 hoặc tương đương (tối thiểu đạt 60%); Môn Toán – trình độ lớp 12 hoặc môn Kế Toán – trình độ lớp 12 hoặc tương đương (tốt thiểu đạt 60%) 

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020