Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Quản lý (Bachelor of Science - Business Administration - Management)

Mô tả chương trình học

 
Các chuyên gia quản lý nêu rõ những chính sách và quản lý hoạt động của các tập đoàn, các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ, hoặc vạch hướng đi cho riêng mình bằng cách theo đuổi các dự án mới như khởi nghiệp kinh doanh. Các Chuyên ngành quản lý giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và các kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời tìm hiểu về các khái niệm quản lý. Các tùy chọn văn bằng bao gồm đổi mới và tinh thần doanh nghiệp, luật kinh doanh, quản lý nhân sự hoặc quản lý thể thao.

Các tổ chức không tự quản lý chính họ, và các kỹ năng cần thiết để quản lý tốt không phải là cố hữu - họ phải được học hỏi và phát triển theo thời gian. Chương trình cấp bằng quản lý của  Đại học Tulsa giúp các học viên học được những kỹ năng và trang bị chuyên môn về luật kinh doanh, tinh thần doanh nghiệp hay quản lý nguồn nhân lực.

Cách tiếp cận hiệu quả của chúng tôi là đề cao trải nghiệm thực hành. Để tạo nên thành công  trên thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh, các học viên phải áp dụng kiến thức đạt được nơi trường lớp vào môi trường có tổ chức. Chương trình của chúng tôi tập trung vào việc phát triển các kỹ năng trong việc quản lý con người và tạo điều kiện thay đổi tổ chức sao cho hiệu quả.

Chương trình quản lý  của Đại học Tulsa cung cấp các khóa học sáng tạo về hành vi tổ chức và quản lý nguồn nhân lực cũng như nhiều cơ hội được học tập trải nghiệm, nghiên cứu vấn đề bằng việc mô phỏng trên máy tính.

Các học viên ngành Quản lý có được kinh nghiệm thực tiễn thông qua các khóa thực tập liên quan đến việc làm việc trong các tổ chức vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận để đạt được số tín chỉ của khóa học. Thực tập được xem như một phần không thể thiếu đối với nhu cầu học tập của mỗi học viên.

Văn bằng này nhấn mạnh việc nâng cao của các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để quản lý nhân sự và tạo thuận lợi cho sự thay đổi có tổ chức sao cho hiệu quả nhất.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước