Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Quản lý Năng lượng (Bachelor of Science - Business Administration - Energy Management)

Mô tả chương trình học


Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh với chuyên ngành quản lý năng lượng là duy nhất và đa ngành, bao gồm yêu cầu khóa học năng lượng liên quan đến từ ba trường cao đẳng đại học của Trường. Các học viên chọn một trong hai con đường (khai thác và sản xuất) với sự nhấn mạnh về đất đai, phát triển kinh doanh, và các vấn đề pháp lý, hoặc theo dõi giữa (vận chuyển, phân phối, tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm năng lượng và hàng hóa). Chương trình giảng dạy bao gồm các lõi tiêu chuẩn của các khóa học kinh doanh đối với mức độ B.S.B.A, với khóa học trên bên bộ phận bổ sung và môn có liên quan đến thực hành quản lý năng lượng chuyên nghiệp.

Học viên hoàn thành việc Quản lý Năng lượng, chuyên ngành B.A.B.S sẽ:

  • Trao đổi sự hiểu biết về công việc kinh doanh, tài chính, kinh tế, khoa học, tiếp thị, pháp lý, và các khía cạnh đạo đức của năng lượng đóng vai trò như một nền tảng cho sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp trong ngành.

  • Chứng minh các kỹ năng được áp dụng đối với hoạt động kinh doanh năng lượng trên nhiều lĩnh vực.

  • Hiểu làm thế nào các công ty năng lượng làm việc và các ngành khác nhau đến với nhau để tác động đến hiệu suất tổng thể kinh doanh, nhu cầu các bên liên quan, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp.

  • Mô tả các phần khác nhau của ngành  năng lượng, khớp nối các mối liên kết của họ trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng.


Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 ( Tối thiểu môn Đọc : 22.0; Tối thiểu môn Viết : 21.0 ; Tối thiểu môn Nghe : 22.0; Tối thiểu môn Nói: 21.0)
          o   Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu môn Đọc : 6.0; Tối thiểu môn Viết : 6.0 ; Tối thiểu môn Nghe : 6.0; Tối thiểu môn Nói: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.