Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Quản trị Hệ thống Thông tin (Bachelor of Science - Business Administration - Management Information Systems)

Mô tả chương trình học

 
Các chuyên gia quản lý xây dựng các chính sách và chỉ đạo hoạt động của các công ty, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các cơ quan nhà nước - định hướng bằng cách theo đuổi các dự án mới như với tư cách là những doanh nhân. Chuyên ngành quản lý phát triển giao tiếp, tư duy phản biện và các kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời tìm hiểu về các khái niệm quản lý. Các tùy chọn văn bằng bao gồm đổi mới và làm chủ doanh nghiệp, luật doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực hoặc quản lý thể dục thể thao.

Các tổ chức không tự quản lý, và các kỹ năng cần thiết để quản lý tốt không phải là cố hữu - chúng phải được học hỏi và phát triển theo thời gian. Chương trình văn bằng quản lý của Đại học Tulsa giúp các học viên tìm hiểu những kỹ năng và trang bị chuyên môn về luật doanh nghiệp, làm chủ doanh nghiệp hay quản lý nguồn nhân lực.

Cách tiếp cận của chúng tôi là đề cao trải nghiệm thực hành. Để thành công trong một môi trường quốc tế cạnh tranh, các học viên phải có khả năng áp dụng các kiến thức mà họ học được trong lớp vào môi trường có tổ chức. Chương trình của chúng tôi tập trung vào việc phát triển các kỹ năng về quản lý con người và tạo ra những thay đổi mang tính tổ chức mang lại hiệu quả cao.

Chương trình quản lý của của Đại học Tulsa cung cấp những khóa học sáng tạo về hành vi tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, cũng như cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu vấn đề và mô phỏng dựa trên máy tính.

Các học viên chuyên ngành quản lý đạt được kinh nghiệm thực tiễn thông qua những khóa thực tập liên quan đến việc cộng tác với các tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận nhằm đạt được số tín chỉ cho khóa học. Thực tập được xem như một phần không thể thiếu trong chương trình học của một học viên.

Văn bằng này nhấn mạnh sự phát triển của các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để quản lý hiệu quả nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho những thay đổi mang tính tổ chức.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước