Cử nhân - Quản trị Kinh doanh - Tài chính (Bachelor of Science - Business Administration - Finance)

Mô tả chương trình học


Tài chính là quản lý tiền bạc và những tài sản khác theo cách sử dụng tối ưu các nguồn lực khan hiếm này. Thế giới tài chính thì năng động, cạnh tranh khốc liệt, phức tạp và bao quát. Các chuyên gia tài chính giúp giám sát các hoạt động tài chính hàng ngày trong một tổ chức, phân tích vai trò tài chính hiện tại kế hoạch chi tiêu cũng như mua lại công ty trong tương lai.

Chương trình tài chính của Đại học Tulsa giúp cho các học viên vượt trội trong lĩnh vực thú vị này. Hướng nghiệp trong việc lựa chọn ngành tài chính luôn bao quát, bao gồm tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và kế hoạch đầu tư. Khoa Tài chính, Quản lý Hoạt động Kinh doanh và Kinh doanh Quốc tế của Đại học Tulsa cung cấp chuyên ngành tài chính gồm ba lĩnh vực nghiên cứu: tài chính doanh nghiệp, quản lý đầu tư và danh mục đầu tư. Các nghiên cứu về tài chính tại Đại học Tulsa bao gồm việc hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn cho các học viên đối với môn học cũng như hoàn thiện những lợi ích quản lý của họ. Chương trình tài chính được thiết kế để đào tạo các học viên ở mọi lĩnh vực như kinh doanh-kế toán, kinh tế, quản lý, tiếp thị và khoa học máy tính, bởi vì chuyên ngành tài chính liên tương tác đến các lĩnh vực này.

Văn bằng này tập trung vào các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đầu tư, các tổ chức tài chính cũng như quản lý rủi ro.

                 
Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 (Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Những yêu cầu khác:

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước