Cử nhân Quản trị kinh doanh - Thương mại Quốc tế và sự Phát triển Toàn cầu (6002) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Sự toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới đang mang lại hàng loạt cơ hội khởi nghiệp dành cho các cá nhân được trang bị kỹ năng cũng như tư duy toàn cầu. Chương trình này sẽ trang bị cho bạn thành công để trở thành một người tập sự thương mại quốc tế hoặc một nhà quản lý xuyên quốc gia ở lĩnh vực nhà nước cũng như tư nhân, hoặc là chuyên viên quản lý, viên chức dự án hoặc viên chức phát triển trong lĩnh vực phát triển quốc tế.

Chương trình có Co-op này được điều hành bởi đội ngũ giảng dạy giàu kinh nghiệm trên thương trường quốc tế và đã giành một giải thưởng quốc gia dành cho chương trình xuất sắc. Các học viên sẽ đạt được kinh nghiệm thực tiễn quý giá và học về sự phát triển toàn cầu cũng như trách nhiệm với xã hội.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Speaking 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh như sau:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Những yêu cầu khác:

•    Tiếng Anh - trình độ lớp 12 hoặc tương đương (tối thiểu đạt 60%); Môn Toán – trình độ lớp 12 hoặc môn Kế Toán – trình độ lớp 12 hoặc tương đương (tốt thiểu đạt 60%) 

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020