Cử nhân Quản trị Nhà hàng- Khách sạn (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

VIU mang đến văn bằng cử nhân hệ 4 năm với chuyên ngành Quản lý Nhà hàng-Khách sạn, bao gồm 2 năm đào tạo chứng chỉ Quản lý Nhà hàng-Khách sạn. Sinh viên có thể chọn tốt nghiệp với chứng chỉ Quản lý Nhà hàng-Khách sạn chỉ sau 2 năm, hoặc tiếp tục học thêm 2 năm nữa để lấy bằng cử nhân. Các sinh viên được cấp chứng chỉ ngành Nhà hàng-Khách sạn của VIU hoặc các trường khác tại Canada khác có thể lựa chọn học tiếp năm thứ ba của chương trình Cử nhân Quản lý Nhà hàng-Khách sạn. Chứng chỉ Nghệ thuật Làm bếp được VIU hoặc các trường đại học tại Canada khác cấp có thể vào học thẳng năm 3 của chương trình cấp bằng sau khi hoàn thành học kỳ chuyển tiếp.

Chương trình đòi hỏi học viên phải học trong môi trường giảng dạy quốc tế cũng như môi trường xã hội chuyên nghiệp đa dạng về văn hóa. Các sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động để phát triển kỹ năng tổng hợp để giải quyết mọi vấn đề trong bối cảnh tổng thể. Chương trình giúp cân bằng kỹ năng học và kỹ năng ứng dụng bằng cách tạo ra môi trường học tập để các học viên có thể ứng dụng lý thuyết qua việc tạo ra môi trường mô phỏng kinh doanh nhà hàng-khách sạn cũng  như là nơi để trao đổi và thực tập.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,000 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $229 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020