Cử nhân - Sinh học (Bachelor of Arts - Biology )

Mô tả chương trình học


Sinh học là một môn khoa học thay đổi nhanh chóng cùng với sinh học tế bào và phân tử; hệ sinh thái hành vi và phân tử; sinh học phát triển; cơ quan sinh học, sinh thái và tiến hóa di truyền; vi sinh vật học; nghiên cứu vi sinh; hệ thống hóa phân tử; khoa học thần kinh. Văn bằng linh hoạt bao gồm các ngành nghề như: sinh học, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và trường đại học cũng như trường chuyên môn.

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về  khoa học sinh học cũng như cách mà những nền tảng cơ bản khoa học được ứng dụng trong sinh học.


Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:


Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading : 15.0; Tối thiểu Writing : 18.0 ; Tối thiểu Listening : 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Những yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học


*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước